Prevody - Opracovanie - Spájanie - Zariadenia - Náradie - Ochrana

Váš partner pre priemyselné dodávky !

Mecatools je členom skupiny OREXAD

Orexad

Mecatools s.r.o. - Všetky práva vyhradené - Kontakt

Orexad, jedna z najvýznamnejších distribučných spoločností vo Francúzsku, ktorá je členom skupiny IPH GROUP, ktorú zastupuje viac ako 140 pobočiek a zamestnáva približne 1600 ľudí.


Spoločnosť Orexad vznikla fúziou medzi Orefi a AD Industrie a stala sa kľúčovým hráčom na poli francúzskej priemyselnej distribúcie. Orexad tvorí sieť nezávislých, pričlenených obchodných zastúpení ako sme My (MecaTools s.r.o.) a to nás zvýhodňuje od nákupu, cez komunikáciu až po marketing.

Pár čísiel

Obrat ročne : 450 M.Eur

    - Orexad : 380 M.Eur

    - Nezávislí  : 70 M.Eur

Počet zamestnancov  : 1.700 ľudí

    - Orexad : 1.450 ľudí

    - Nezávislí : 250 ľudí

Počet pobočiek  : 146

    - Orexad : 101

    - Nezávislí : 45

Pre akékoľvek doplňujúce informáciú :


OREXAD : http://www.orexad.com


OREXAD Group : http://www.groupe.orexad.com


IPH Group : http://www.group-iph.com